ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 48 Quần thể người

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Đáy rộng, cạnh tháp xiên nhiều và đỉnh tháp nhọn, biểu hiện tỉ lệ tử vong cao, tuổi thọ trung bình thấp
  • B. Đáy không rộng, cạnh tháp xiên nhiều và đỉnh tháp không nhọn, biểu hiện tỉ lệ tử vong cao, tuổi thọ trung bình thấp.
  • C. Đáy rộng, cạnh tháp hơi xiên và đỉnh tháp không nhọn, biểu hiện tỉ lệ tử vong cao, tuổi thọ trung bình thấp
  • D. Đáy rộng, cạnh tháp hơi xiên và đỉnh tháp không nhọn, biểu hiện tỉ lệ tử vong trung bình , tuổi thọ trung bình khá cao
  • A. Nhóm tuổi sinh sản và lao động, nhóm tuổi sau lao động, nhóm tuổi không còn khả năng sinh sản
  • B. Nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi sinh sản và lao động, nhóm tuổi hết khả năng lao động nặng nhọc
  • C. Nhóm tuổi lao động, nhóm tuổi sinh sản , nhóm tuổi hết khả năng lao động nặng nhọc
  • D. Nhóm tuổi trước lao động , nhóm tuổi lao động, nhóm tuổi sau lao động
   
   
  • A. Từ 15 đến dưói 20 tuổi
  • B. Từ sơ sinh đến dưới 15 tuổi
  • C. Từ sơ sinh đến dưói 25 tuổi
  • D. Từ sơ sinh đến dưói 20 tuổi
  • A. Nâng cao dân trí cho người có thu nhập thấp
  • B. Bảo vệ môi trường không khí trong lành
  • C. Bảo đảm chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội
  • D. Bảo vệ tài nguyên khoáng sản của quốc gia
  • A. Tháp dân số tương đối ổn định
  • B. Tháp dân số giảm sút
  • C. Tháp dân số ổn định
  • D. Tháp dân số phát triển
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)