YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 17 trang 99 SBT Sinh học 9

Giải bài 17 tr 99 sách BT Sinh lớp 9

Trong ba tháp dân số dưới đây, dạng tháp nào là dạng tháp dân số trẻ?

A. Dạng a.     B. Dạng b.

C. Dạng c.     D. Không dạng nào.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17

  • Trong ba tháp dân số dạng tháp a là dạng tháp dân số trẻ.

⇒ Đáp án: A

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 99 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON