YOMEDIA
NONE

Bài tập 20 trang 100 SBT Sinh học 9

Giải bài 20 tr 100 sách BT Sinh lớp 9

Việc tăng dân số quá nhanh có thể dẫn đến tình trạng nào sau đây?

A. Thiếu lương thực, thực phẩm; thiếu chỗ ở, thiếu trường học, bệnh viện.

B. Chặt phá rừng, ô nhiễm môi trường.

C. Kinh tế kém phát triển, chất lượng cuộc sống không được nâng cao.

D. Cả A, B và C.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 20

  • Việc tăng dân số quá nhanh có thể dẫn đến tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm; thiếu chỗ ở, thiếu trường học, bệnh viện, chặt phá rừng, ô nhiễm môi trường, kinh tế kém phát triển, chất lượng cuộc sống không được nâng cao.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 100 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON