YOMEDIA
NONE

Bài tập 19 trang 99 SBT Sinh học 9

Giải bài 19 tr 99 sách BT Sinh lớp 9

Đặc điểm về kinh tế - xã hội chỉ có ở quần thể người mà không có ở quần thể sinh vật khác vì

A. con người có tư duy.

B. con người có lao động.

C. con người có khả năng cải tạo thiên nhiên.

D. cả A, B và C.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19

Đặc điểm về kinh tế - xã hội chỉ có ở quần thể người mà không có ở quần thể sinh vật khác vì:

  • con người có tư duy.
  • con người có lao động.
  • con người có khả năng cải tạo thiên nhiên

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 99 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON