Hỏi đáp về Quần thể người - Sinh học 9

Danh sách hỏi đáp (10 câu):

 • Thùy Nguyễn

  khái niệm sức khỏe? các yếu tó của sức khỏe? cách tính BMI? đánh giá thể trạng của bản thân qua chỉ số BMI

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vân

  Viết báo cáo về:

  - Ảnh hưởng của các hành vi sức khoẻ lành mạnh và hành vi sức khỏe không lành mạnh.

  - Các biện pháp bảo vệ sức khỏe.

  - Những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cơ thể.

  - Viết bài tuyên truyền về ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe con người.

  - Tham gia hoạt động làm sạch môi trường và hoạt động tuyên truyền thay đổi hành vi sức khoẻ chưa tốt.

  - Tuyên truyền trong cộng đồng về lợi ích của các hành vi sức khoẻ tốt.

  GIÚP MÌNH VỚI MAI MÌNH KIỂM TRA RỒI!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Trang

  Giải thích hậu quả của việc tăng dân số với phát triển XH.
  Giúp mình với. Thứ 2 mình kiểm tra học kì rr

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Hà

  em hãy cho biết thế nào là một nước có dạng tháp dân số trẻ và nước có dạng tháp dân số già?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thủy tiên

  1/Nêu ý nghĩa của tháp dân số

  2/nêu những điểm khác biệt về mối quan hệ cùng loài và khác loài

  3/Có thể căn cứ vào đặc điểm hình thái để phân biệt được tác động của nhân tố sinh thái vs sự thích nghi của sinh vật ko

  4/Cho VD ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống sinh vật

  5/cho 3 VD về sinh vật hằng nhiệt và biến nhiệt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • khanh nguyen

  quan sát các bạn học cùng lớp có độ tuổi như nhau, từ đó gải thích tại sao mỗi bạn lại có chiều cao, cân nặng khac nhau; bạn nam và bạn nữ cũng không giống nhau về hình thái

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu phương

  ở Việt Nam tỉ lệ trẻ sơ sinh là 106 nam : 100 nữ.

  a, Hiện tượng trên gọi là gì?

  b, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đó?

  c, là học sinh em cần làm gì để hạn chế tình trạng trên?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trung Thành

  a. Nhóm tuổi của quần thể có thể thay đổi không và giải thích?  Nêu sự khác nhau giữa tháp dân số trẻ và tháp dân số già?

  b. Vào mùa xuân người ta thả một đôi sóc trưởng thành (1 đực, 1 cái) vào đồng cỏ mới có nhiều sinh vật khác cùng sống, cho biết tuổi đẻ của sóc là 1 năm. Giả sử mỗi năm con cái đẻ được 4 con (2 đực, 2 cái). Theo lý thuyết số lượng cá thể sóc sau 5 năm là bao nhiêu? Trong thực tế số lượng sóc có thể tăng được như vậy không và giải thích?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Văn Duyệt

  Hãy giải thích tại sao ở tuổi già số lượng cụ ông lại ít hơn cụ bà ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Tháp dân số trẻ và tháp dân số già khác nhau như thế nào ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy