YOMEDIA

Hỏi đáp về Quần thể người - Sinh học 9

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (92 câu):

UREKA
 • Nguyễn Thủy Tiên Cách đây 2 năm

  A. Giới tính, sinh sản, hôn nhân, văn hoá 
  B. Giới tính, lứa tuổi, mật độ, sinh và tử 
  C. Văn hoá, giáo dục, mật độ, sinh và tử 
  D. Hôn nhân, giới tính, mật độ

   

  11/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Nguyễn Thị Thúy Cách đây 2 năm

  A. Giới tính, pháp luật, kinh tế, văn hoá 
  B. Sinh sản, giáo dục, hôn nhân, kinh tế 
  C. Pháp luật, kinh tế, văn hoá, giáo dục, hôn nhân 
  D. Tử vong, văn hoá, giáo dục, sinh sản

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Phương Khanh Cách đây 2 năm

  A. Nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi sinh sản và lao động, nhóm tuổi hết khả năng lao động nặng nhọc 
  B. Nhóm tuổi sinh sản và lao động, nhóm tuổi sau lao động, nhóm tuổi không còn khả năng sinh sản 
  C. Nhóm tuổi lao động, nhóm tuổi sinh sản, nhóm tuổi hết khả năng lao động nặng nhọc 
  D. Nhóm tuổi trước lao động, nhóm tuổi lao động, nhóm tuổi sau lao động

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • trang lan Cách đây 2 năm

  A. Đáy rộng, cạnh tháp xiên nhiều và đỉnh tháp nhọn, biểu hiện tỉ lệ tử vong cao, tuổi thọ trung bình thấp 
  B. Đáy không rộng, cạnh tháp xiên nhiều và đỉnh tháp không nhọn, biểu hiện tỉ lệ tử vong cao, tuổi thọ trung bình thấp. 
  C. Đáy rộng, cạnh tháp hơi xiên và đỉnh tháp không nhọn, biểu hiện tỉ lệ tử vong cao, tuổi thọ trung bình thấp 
  D. Đáy rộng, cạnh tháp hơi xiên và đỉnh tháp không nhọn, biểu hiện ti lệ tử vong trung bình, tuổi thọ trung bình khá cao

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hành thư Cách đây 2 năm

  A. Số người sinh ra nhiều hơn số người tử vong 
  B. Số người sinh ra và số người tử vong bằng nhau 
  C. Số người sinh ra ít hơn số người tử vong 
  D. Chỉ có sinh ra, không có tử vong

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh Cách đây 2 năm

  A. Tỉ lệ sinh cao hơn nhiều so với tỉ lệ tử vong 
  B. Tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử vong bằng nhau 
  C. Số người nhập cư nhiều hơn lượng người xuất cư 
  D. Lượng người xuất cư nhiều hơn lượng người nhập cư

   

  11/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thành Tính Cách đây 2 năm

  A. Điều kiện sống của người dân được nâng cao hơn 
  B. Trẻ được hưởng các điều kiện để học hành tốt hơn
  C. Thiếu lương thực, thiếu nơi ở, trường học và bệnh viện 
  D. Nguồn tài nguyên ít bị khai thác hơn

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo bo Cách đây 2 năm

  A. Xây dựng gia đình với qui mô nhỏ, mỗi gia đình chỉ nên có từ 1 đến 2 con 
  B. Tăng cường và tận dụng khai thác nguồn tài nguyên 
  C. Chặt, phá cây rừng nhiều hơn 
  D. Tăng tỉ lệ sinh trong cả nước

   

  11/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ánh tuyết Cách đây 2 năm

  A. Nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi sinh sản và lao động, nhóm tuổi hết khả năng lao động nặng nhọc.
  B. Nhóm tuổi sinh sản và lao động, nhóm tuổi sau lao động, nhóm tuổi không còn khả năng sinh sản.
  C. Nhóm tuổi lao động, nhóm tuổi sinh sản, nhóm tuổi hết khả năng lao động nặng nhọc.
  D. Nhóm tuổi trước lao động, nhóm tuổi lao động, nhóm tuổi sau lao động.

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ánh tuyết Cách đây 2 năm

  A. Nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi sinh sản và lao động, nhóm tuổi hết khả năng lao động nặng nhọc.
  B. Nhóm tuổi sinh sản và lao động, nhóm tuổi sau lao động, nhóm tuổi không còn khả năng sinh sản.
  C. Nhóm tuổi lao động, nhóm tuổi sinh sản, nhóm tuổi hết khả năng lao động nặng nhọc.
  D. Nhóm tuổi trước lao động, nhóm tuổi lao động, nhóm tuổi sau lao động.

   

  11/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Bảo An Cách đây 2 năm

  A. Dạng phát triển, dạng ổn định
  B. Dạng phát triển, dạng ổn định và dạng giảm sút
  C. Dạng giảm sút, dạng phát triển
  D. Dạng ổn định, dạng giảm sút

   

  11/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huong Duong Cách đây 2 năm

  A. Trên độ tuổi lao động
  B. Dưới độ tuổi lao động
  C. Trong độ tuổi lao động
  D. Tất cả các nhóm tuổi

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tường Vi Cách đây 2 năm

  A. Ở các nước phát triển kích thước dân số ở trạng thái ổn định, ở các nước đang phát triển dân số chưa ổn định 
  B. Tăng trưởng của quần thể người là dạng tăng trưởng lý thuyết về sự phát triển khoa học con người đã chủ động giảm được tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh 
  C. Tăng trưởng của quần thể người là dạng tăng trưởng lý thuyết về sự phát triển khoa học con người đã chủ động giảm được tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh 
  D. Tăng trưởng của quần thể người là tăng trưởng thực tế vì sự tăng dân số của quần thể người phụ thuộc các điều kiện kinh tế xã hội

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trịnh Lan Trinh Cách đây 2 năm

  A. quần thể người khác so với quần thể sinh vật khác về tỉ lệ giởi tính
  B. quần thể người khác so với quần thể sinh vật khác về đặc trưng kinh tế - xã hội
  C. quần thể người không có các dạng tháp tuổi là dạng phát triển, dạng ổn định và dạng giảm sút
  D. quần thế người chỉ có nhóm tuổi trước sinh sản và nhóm tuổi sinh sản

   

  11/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Minh Minh Cách đây 2 năm

  A. Tỉ lệ giới tính
  B. Thành phần tuổi
  C. Đặc trưng kinh tế - xã hội
  D. Mật độ

   

  11/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Khánh Linh Cách đây 2 năm

  A. Con người có tư duy
  B. Con người có lao động có mục đích
  C. Con người có khả năng cải tạo thiên nhiên
  D. Cả A, B và C

   

  11/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đan Nguyên Cách đây 2 năm

  A. thành phần nhóm tuổi
  B. tỉ lệ giới tính
  C. sự sinh trưởng
  D. mật độ

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trung Phung Cách đây 2 năm

  A. Một nhóm tuổi
  B. Hai nhóm tuổi
  C. Ba nhóm tuổi
  D. Bốn nhóm tuổi

   

  11/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thuy linh Cách đây 2 năm

  A. Thiếu nơi ở
  B. Ô nhiễm môi trường
  C. Thiếu trường học, bệnh viện
  D. Cả A, B, C

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hai trieu Cách đây 2 năm

  A. Giới tính
  B. Lứa tuổi
  C. Mật độ
  D. Pháp luật

   

  11/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng Cách đây 2 năm

  A. đáy rộng
  B. đỉnh nhọn
  C. tuổi thọ trung bình thấp
  D. cả A, B, C

   

  11/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Cách đây 2 năm

  A. Tháp có đáy hẹp, đỉnh không nhọn, cạnh tháp gần như thẳng đứng, biểu thị tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử thấp. Tuổi thọ trung bình thấp
  B. Tháp có đáy hẹp, đỉnh không nhọn, cạnh tháp gần như thẳng đứng, biểu thị tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử thấp. Tuổi thọ trung bình cao
  C. Tháp có đáy rộng, đỉnh nhọn, cạnh tháp xiên nhiều biểu hiện tỉ lệ người tử vong cao. Tuổi thọ trung bình thấp
  D. Tháp có đáy rộng, đỉnh nhọn, cạnh tháp xiên nhiều biểu hiện tỉ lệ người tử vong cao. Tuổi thọ trung bình cao

   

  11/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu hằng Cách đây 2 năm

  A. Con người có lao động và tư duy
  B. Con người có khả năng tự điều chỉnh các đặc điểm sinh thái trong quần thể
  C. Con người có khả năng cải tạo thiên nhiên
  D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

   

  11/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo Lộc Cách đây 2 năm

  A. Tăng dân số tự nhiên là kết quả của số người sinh ra nhiều hơn số người tử vong
  B. Tăng dân số tự nhiên là do số người sinh ra ít hơn số người tử vong
  C. Tăng dân số tự nhiên là do số người sinh ra bằng số người tử vong
  D. Sự tăng giảm dân số không chịu ảnh hưởng của sự di cư

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoàng duy Cách đây 2 năm

  A. Phát triển dân số quá nhanh là một nguyên nhân quan trọng đe dọa mất ổn định kinh tế- xã hội ở nhiều quốc gia
  B. Dân số được chia làm 3 nhóm tuổi chính
  C. Dân số tăng nhanh làm nâng cao điều kiện sống của người dân
  D. Hiện tượng gia tăng dân số tự nhiên là do số người sinh ra nhiều hơn số người tử vong

   

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON