YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 16 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 tr 16 sách GK Sinh lớp 9

Căn cứ vào đâu mà Menđen lại cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

Sở dĩ tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của Menđen di truyền độc lập với nhau vì tỉ lệ kiểu hình ở F2 bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

Tỉ lệ KH F2:

(Vàng, Trơn) x (Xanh, Nhăn) = (Vàng x Xanh) x (Trơn x Nhăn)

= (3:1) x (3:1) = 9: 3: 3: 1

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 16 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON