YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 16 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 tr 16 sách GK Sinh lớp 9

Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là F2 nhất thiết phải có:

a) Tỉ lệ phân li của mỗi cặp tính trạng 3 trội : 1 lặn.

b) Tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ các tính trạng hợp thành nó.

c) Bốn kiểu hình khác nhau.

d) Các biến dị tổ hợp.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là F2 nhất thiết phải có tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ các tính trạng hợp thành nó.

⇒ Chọn B.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 16 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON