YOMEDIA
NONE

Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. B quy định hoa đo trội hoàn toàn H với b quy định hoa trắng; Hai cặp gen này nằm trên 2 cặp NST khác nhau.

a. Xác định tỉ lệ kiểu hình và tỉ lệ kiểu gen của phép lai AaBB x aaBb

b. Bố mẹ phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào dễ dời con có tỉ lệ kiểu hình là 37,5% cây cao hot dù 57,5% cây cao, hoa trắng - 12,5% cây thấp, hoa đỏ : 12.5% cây thấp hoa trắng.

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • a,

  - Do 2 cặp gen này nằm trên 2 NST khác nhau nên các gen di truyền độc lập.

  - Theo đề: Gen A quy định tính trạng trội thân cao

                  Gen a quy định tính trạng lặn thân thấp

                  Gen B quy định tính trạng trội hoa đỏ

                  Gen b quy định tính trạng lặn hoa trắng

  - Sơ đồ lai:        

  P: AaBB ̣Thân cao, hoa đỏ x aaBb Thân thấp, hoa đỏ

  G: AB, aB                             aB, ab

  TLKG F1: 1AaBB : 1AaBb : 1aaBB : 1aaBb

  TLKH F1: 1cao, đỏ : 1 thấp, đỏ

  b, 

  Để xác định KG của P ta cần phân tích tỉ lệ từng cặp tính trạng

  ♦ Tính trạng về chiều cao thân:

  Thân cao/Thân thấp : 37,5̀%+57,5% / 12,5%+12,5% xấp xỉ 3/1 Suy ra P: Aa x Aa 1

  Tính trạng về màu sắc hoa:

  Tương tự Hoa đỏ/Hoa trắng xấp xỉ 1/1 Suy ra P: Bb x bb 2

  Từ 1 và 2 suy ra P: AaBb x Aabb

  .....................................................

    bởi Huỳnh Gia Phú 08/02/2023
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON