YOMEDIA
NONE

Bài tập 1-TN trang 98 SBT Sinh học 7

Giải bài 1-TN tr 98 sách BT Sinh lớp 7

Đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn như:

A. thân hình thoi được phủ bằng lông vũ nhẹ xốp, tuyến phao câu tiết dịch nhờn.

B. hàm không có răng, có mỏ sừng bao bọc.

C. chi trước biến đổi thành cánh; chi sau có bàn chán dài, các ngón chân có vuốt, 3 ngón trước, 1 ngón sau.

D. cả A, B và C. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn như:

  • Thân hình thoi được phủ bằng lông vũ nhẹ xốp, tuyến phao câu tiết dịch nhờn.
  • Hàm không có răng, có mỏ sừng bao bọc.
  • Chi trước biến đổi thành cánh; chi sau có bàn chán dài, các ngón chân có vuốt, 3 ngón trước, 1 ngón sau.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1-TN trang 98 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON