ADMICRO

Xác suất để con non sinh ra có kiểu hình mắt trắng, đuôi ngắn?

Bạn nào tính giúp mình với !!!!!!!!!!!!!!!!!

Ở một loài động vật, cho con đực mắt đỏ, đuôi ngắn giao phối với con cái có cùng kiểu hình, F1 thu được tỷ lệ kiểu hình như sau: 50% ♀ mắt đỏ, đuôi ngắn : 20% ♂ mắt đỏ, đuôi ngắn : 20% ♂ mắt trắng, đuôi dài : 5% ♂ mắt trắng, đuôi ngắn : 5% ♂ mắt đỏ, đuôi dài.
Biết rằng mỗi tính trạng do một gen quy định, không có đột biến xảy ra, giới đực có cặp NST giới tính XY, giới cái có cặp NST giới tính XX. Chọn ngẫu nhiên một cặp đực, cái ở F1 đều có kiểu hình mắt đỏ, đuôi ngắn cho giao phối với nhau. Xác suất để con non sinh ra có kiểu hình mắt trắng, đuôi ngắn là:

A. 0,09.

B. 0,045.

C. 0,18.

D. 0,0225.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (13)

 
 
 
 • Đề thi ĐH ak bạn? Mình thấy quen quen ^^

  Xét tính trạng mắt đỏ:
  P: đực mắt đỏ x cái mắt đỏ
  F1:    Cái: 50% đỏ
           Đực: 25% đỏ : 25% trắng
  Kiểu hình 2 giới biểu hiện khác nhau ó gen qui định tính trạng màu mắt nằm trên NST giới tính
  Đực F1 tỉ lệ 1 : 1
  ⇒ Cái P dị hợp: XAXa. mà cái P mang kiểu hình mắt đỏ
   A mắt đỏ >> a mắt trắng
  Xét tính trạng kiểu đuôi
          P: đực đuôi ngắn
  × cái đuôi ngắn
          F1:       cái 50% đuôi ngắn
          Đực: 25% đuôi ngắn : 25% đuôi dài
  Kiểu hình 2 giới biểu hiện khác nhau
  gen qui định tính trạng chiều dài đuôi nằm trên NST giới tính
  Đực F1 tỉ lệ 1 : 1
  ⇒ Cái P dị hợp: XBXb. Mà cái P mang kiểu hình đuôi ngắn
   B đuôi ngắn >> b đuôi dài
  Xét cả 2 tính trạng
  P: \(X_{B}^{A}Y \times XX\ (Aa,Bd)\)
  F1: đực: 20% ♂ mắt đỏ, đuôi ngắn : 20% ♂ mắt trắng, đuôi dài : 5% ♂ mắt trắng, đuôi ngắn : 5% ♂ mắt đỏ, đuôi dài
  Do giới đực dị giao tử, di truyền chéo
  ⇒ Tỉ lệ kiểu hình F1 ⇔ Tỉ lệ giao tử ruồi cái P cho
  ⇒ Ruồi cái P cho giao tử: \(X_{B}^{A} = X_{b}^{a} = 40\%,\ X_{b}^{A} = X_{B}^{a} = 10\%\)
  Vậy ruồi cái P: \(X_{B}^{A} = X_{b}^{a}\) và tần số hoán vị gen f = 20%
  Vậy F1:
          Cái: \(20\% X_{B}^{A}X_{B}^{A} : 20\%X_{B}^{A}X_{b}^{a} : 5\%X_{B}^{A}X_{b}^{A} : 5\%X_{B}^{A}X_{B}^{a}\)
          Đực\(20\% X_{B}^{A}Y : 20\%X_{b}^{a}Y : 5\%X_{b}^{A}Y : 5\%X_{B}^{a}Y\)
  Chọn ngẫu nhiên 1 cặp đực, cái có KH mắt đỏ đuôi ngắn ở F1
  Phép lai này có dạng: \(\left (\frac{2}{5}X_{B}^{A}X_{B}^{A} : \frac{2}{5}X_{B}^{A}X_{b}^{a} : \frac{1}{10}X_{B}^{A}X_{b}^{A} : \frac{1}{10}X_{B}^{A}X_{B}^{a} \right ) \times X_{B}^{A}Y\)
  Xác xuất con non sinh ra có kiểu hình mắt trắng, đuôi ngắn \(X_{B}^{a}Y\)
  \(\left ( \frac{2}{5} \times 0,1 + \frac{1}{10} \times 0,5 \right ) \times \frac{1}{2} = 0,045\)

    bởi Lê Tấn Vũ 22/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •  help meeeeeeeeeee.............. angry

  Ở một loài động vật, khi cho cá thể cái (XX) mắt trắng giao phối cá thể đực (XY) mắt đỏ, thế hệ F1 toàn mắt đỏ, F1 giao phối ngẫu nhiên, thế hệ F2 thu được bao nhiêu:
  - Giới cái: 3 mắt đỏ : 5 mắt trắng
  - Giới đực : 6 mắt đỏ : 2 mắt trắng
  Nếu đem con đực F1 lai phân tích thì ở thế hệ con, tỉ lệ con cái mắt đỏ sẽ là?

    bởi Lê Tường Vy 23/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Với những dạng này chẳng cần làm gì khác ngoài viết sơ đồ lai lập luận là tính ra nha b.

  P: cái trắng x đực đỏ
  F1: 100% đỏ
  F1 ngẫu phối
  F2
  Có F2 có tỉ lệ kiểu hình 2 giới khác nhau
  ⇒ Tính trạng di truyền liên kết giới tính
  Mà F2 có 16 tổ hợp lai = 4 x 4
  ⇒ F1 cho 4 tổ hợp giao tử ⇒ F1 dị hợp hai cặp gen.
  ⇒ Vì F1 đồng hình tính trạng màu sắc mắt nằm trên 2 NST khác nhau 1 cặp gen nằm trên vùng tương đồng của NST giới tính, 1 nằm trên NST thường
  P: aaXbXb x AAXBYB
  ⇒ F1: AaXbYB x AaXBXb
  ♂ F1 lai phân tích:
  Đực F1 lai phân tích: AaXbYB x aaXbXb
  Cá thể cái màu mắt đỏ có kiểu gen: A- XBX- = 1 x 0 = 0 

    bởi Phan Quân 23/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ở ruồi giấm; tính trạng màu bụng do hai cặp gen phân li độc lập cùng quy định. Cho con cái bụng đen thuần chủng lai với con đực bụng trắng thuần chủng (P), thu được F1 toàn bụng đen. Cho con đực F1 lai với con cái có kiểu gen đồng hợp tử lặn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 2 con đực bụng trắng : 1 con cái bụng đen : 1 con cái bụng trắng. Cho F1 giao phối ngẫu nhiên, thu được F2. Theo lí thuyết, trong số con bụng trắng ở F2  số con đực chiếm tỉ lệ:

  A. \(\frac{5}{7}\)

  B. \(\frac{2}{3}\)

  C. \(\frac{1}{3}\)

  D. \(\frac{3}{5}\)

    bởi An Nhiên 24/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • P: cái đen x đực trắng
  F1: 100% đen
  Đực F1 x cái đồng hợp lặn
  Fa: 2 đực trắng : 1 cái đen : 1 cái trắng
  Do Fa có tỉ lệ kiểu hình 2 giới không giống nhau
  ⇒ Có gen nằm trên NST giới tính
  Do Fa có 4 tổ hợp lai
  ⇒ Ruồi đực F1 phải cho 4 tổ hợp giao tử
  ⇒ Ruồi đực F1: AaXBY
  Fa: AaXbY : aaXbY : AaXBXb : aaXbXb
  Như vậy, A-B- qui định đen, A-bb = aaB- = aabb qui định trắng
  F1: AaXBY x AaXBXb
  Tỉ lệ bụng đen F2: 0,75 x 0,75 = 0,5625
  ⇒ Tỉ lệ bụng trắng F2 = 0,4375
  Tỉ lệ con đực bụng đen F2: 0,75 x 0,25 = 0,1875
  ⇒ Tỉ lệ con đực bụng trắng F2: 0,3125
  Vậy trong số các con bụng trắng, số con đực là 0,3125 : 0,4375 = 5/7

    bởi trang lan 24/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • A

    bởi ✎Monkey✮D✮ Yato✔ 28/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • A

    bởi Nguyễn Thị Phương Nhung 12/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)