YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 174 SGK Sinh 12

Giải bài 1 tr 174 sách GK Sinh lớp 12

Nguyên nhân của những biến động số lượng cá thể của quần thể là gì?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Do những thay đổi của những nhân tố sinh thái vô sinh của môi trường (ví dụ các nhân tố sinh thái khí hậu, thổ nhưỡng,...) và các nhân tố sinh thái hữu sinh trong quần thể (ví dụ nhân tố sinh thái cạnh tranh giữa các cá thể trong cùng một đàn, số lượng kẻ thù ăn thịt...).

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 174 SGK Sinh 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON