YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 75 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 tr 75 sách GK Sinh lớp 11

Hãy liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ở nước và ở cạn.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Có động vật, có 4 hình thức trao đổi khí chủ yếu đó là:

  • Trao đổi khí qua bề mặi cơ thể;
  • Trao đổi khí bằng hệ thống ống khí;
  • Trao đổi khí bằng mang;
  • Trao đổi khí bằng phổi.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 75 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON