ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 75 SGK Sinh học 11

Giải bài 6 tr 75 sách GK Sinh lớp 11

Tại sao bề mặt trao đổi khí của chim, thú phát triển hơn của lưỡng cư và bò sát?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 6

 
 

Chim và thú là động vật hằng nhiệt (đẳng nhiệt) và hoạt động nhiều hơn nên phổi rất phát triển và có rất nhiều phế nang nên bề mặt trao đổi khí rất lớn.

Riêng chim có thêm hệ thống túi khí làm tăng hiệu quả trao đổi khí.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 75 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1