YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 21 trang 42 SBT Sinh học 11

Giải bài 21 tr 42 sách BT Sinh lớp 11

Hô hấp ở cá đạt hiệu quả cao mặc dù hàm lượng ôxi hoà tan trong nước thấp vì:

A. dòng nước hầu như chảy qua mang liên tục.

B. các lá mang có nhiều phiến mang chứa mạng lưới mao quan dày đặc làm tăng bề mặt trao đổi khí.

C. máu chảy song song và ngược chiều với dòng nước chảy qua các phiến mang.

D. cả A, B và C.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21

Hô hấp ở cá đạt hiệu quả cao mặc dù hàm lượng ôxi hoà tan trong nước thấp vì:

  • dòng nước hầu như chảy qua mang liên tục.
  • các lá mang có nhiều phiến mang chứa mạng lưới mao quan dày đặc làm tăng bề mặt trao đổi khí.
  • máu chảy song song và ngược chiều với dòng nước chảy qua các phiến mang.

Vậy tất cả A,B,C đều đúng 

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 42 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF