ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 39 SBT Sinh học 11

Giải bài 7 tr 39 sách BT Sinh lớp 11

 Khi bạn hít vào, cơ hoành

A. dãn và nâng lên.                        B. dãn và hạ xuống.

C. co và nâng lên.                          D. co và hạ xuống.

E. không liên quan đến các cử động hô hấp.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

Khi bạn hít vào, cơ hoành co và hạ xuống.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 39 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1