YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 75 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 tr 75 sách GK Sinh lớp 11

Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở động vật đơn bào và động vật đa bào có tổ chức thấp (ví dụ thủy tức) được thực hiện như thế nào?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Ở động vật đơn bào và đa bào có tổ chức thấp (ví dụ: thủy tức) sự trao đổi khí với môi trường được thực hiện qua màng tế bào hoặc bề mặt cơ thể. Khí O2 và CO2 được khuếch tán qua bề mặt cơ thể hoặc bề mặt tế bào.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 75 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON