YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9 trang 39 SBT Sinh học 11

Giải bài 9 tr 39 sách BT Sinh lớp 11

Xếp các câu trả lời theo trật tự giảm dần nồng độ ôxi từ cao nhất đến thấp nhất?

A. Các mô tế bào, không khí thở vào, máu rời phổi đi.

B. Không khí thở vào, máu rời phổi đi, các mô tế bào.

C. Máu rời phổi đi, không khí thở vào, các mô tế bào.

D. Không khí thở vào, các mô tế bào, máu rời phổi đi.

E. Các mô tế bào, máu rời phổi đi, không khí thở vào.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Trật tự giảm dần nồng độ ôxi từ cao nhất đến thấp nhất là không khí thở vào, máu rời phổi đi, các mô tế bào.

⇒ Đáp án: B

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 39 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF