ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 75 SGK Sinh học 11

Giải bài 5 tr 75 sách GK Sinh lớp 11

Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào dưới đây trao đổi khí hiệu quả nhất? Trả lời bằng cách đánh dấu X vào ô cho ý trả lời đúng:

A. Phổi của động vật có vú

B. Phổi và da của ếch nhái

C. Phổi của bò sát

D. Da của giun đất

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Cơ quan hô hấp của nhóm động vật trao đổi khi hiệu quả nhất là phổi của động vật có vú

⇒ Đáp án A

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 75 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1