YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 29 SBT Sinh học 11

Giải bài 6 tr 29 sách BT Sinh lớp 11

Cho bảng số liệu về trao đổi khí ở phổi người trưởng thành:

Áp suất từng phần tính bằng milimet thuỷ ngân (mmHg):

- Không khí:

 • Khí O2: 159
 • Khí CO2: 0,2 - 0,3

- Không khí trong phế nang:

 • Khí O2: 100 - 110
 • Khí CO2: 40

- Máu tĩnh mạch trong các mạch đi tới phế nang:

 • Khí O2: 40
 • Khí CO2: 47 

- Máu động mạch trong các mạch từ phế nang đi ra:

 • Khí O2: 102
 • Khí CO2: 40

a) Từ dữ liệu trên rút ra được điều gì?

b) So sánh vận tốc khuếch tán của khí O2 và của khí CO2 vào không khí trong phế nang? Tại sao sự chênh lệch của khí O2 thì cao, sự chênh lệch của khí CO2 tuy thấp nhưng sự trao đổi khí CO2 giữa máu với không khí trong phế nang vẫn diễn ra bình thường?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

a) Cho thấy

 • Liên quan đến trao đổi khí ở phổi.
 • Chênh lệch O2 và CO2 giữa các nơi:
 • Sự chênh lệch giữa áp suất từng phần của các khí trong máu tĩnh mạch đi tới phế nang và áp suất từng phần của các khí đó trong không khí ờ phế nang:

O2 là 100 - 40 = 60 đến 110 - 40 = 70 mmHg ; CO2 là 47 - 40 = 7 mmHg.

b) So sánh

 • Vận tốc khuếch tán của CO2 vào không khí trong phế nang lớn hơn O2 là 25 lần.
 • Vì bề mặt rộng, ẩm ướt, thông khí, giàu mạch máu.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 29 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF