YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 10 trang 151 SBT Sinh học 10

Giải bài 10 tr 151 sách BT Sinh lớp 10

Vi sinh vật có thể sinh sản theo các phương thức nào? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

 • Vi sinh vật có thể sinh sản vô tính hoặc hữu tính.
 • Vi sinh vật sinh sản vô tính chủ yếu là bằng phân đôi.
 • Xạ khuẩn là vi khuẩn dạng sợi, sinh sản chủ yếu nhờ hình thành bào tử vô tính.
 • Nấm men có thể sinh sản vô tính hoặc hữu tính:
  • Sinh sản vô tính: Phổ biến nhất là nảy chồi. Cũng có loại (nấm men làm rượu rum) sinh sản bằng phân đôi.
  • Sinh sản hữu tính: Hai tế bào đơn bội (n) tiếp hợp với nhau tạo thành tế bào lưỡng bội (2n). Tế bào lưỡng bội giảm phân tạo bào tử (đơn bội) nằm trong túi bào tử..
 • Nấm mốc có thể sinh sản vô tính hoặc hữu tính .
  • Sinh sản vô tính: Hình thành bào tử vô tính gắn thành chuỗi hoặc nằm trong túi. 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 151 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON