ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 12 trang 161 SBT Sinh học 10

Giải bài 12 tr 161 sách BT Sinh lớp 10

Cơ thể nào vừa sinh sản bằng nảy chồi, vừa sinh sản hữu tính?

A. Vi khuẩn.

B. Nấm sợi.

C. Nấm men.

D. Xạ khuẩn. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

 
 
 • Nấm men vừa sinh sản bằng nảy chồi, vừa sinh sản hữu tính. 

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 161 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Trần Phương Khanh
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Anh Nguyễn
  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1