YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 26 trang 164 SBT Sinh học 10

Giải bài 26 tr 164 sách BT Sinh lớp 10

Điều nào sau đây không đúng khi nói về bào tử?

A. Có thể sống sót trong điều kiện khô hạn.

B. Có thể chịu được nhiệt độ cao.

C. Có thể chịu được nhiệt độ thấp.

D. Vẫn tiếp tục quá trình trao đổi chất. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26

  • Bào tử không tiếp tục quá trình trao đổi chất. 

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 164 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON