YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 29 trang 165 SBT Sinh học 10

Giải bài 29 tr 165 sách BT Sinh lớp 10

Vi sinh vật nào sau đây sinh sản bằng cả bào tử vô tính và bào tử hữu tính

A. Xạ khuẩn.

B. Nấm mốc.

C. Vi khuẩn.

D. Cả 3 loại trên. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29

  • Nấm mốc sinh sản bằng cả bào tử vô tính và bào tử hữu tính. 

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29 trang 165 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON