YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 28 trang 165 SBT Sinh học 10

Giải bài 28 tr 165 sách BT Sinh lớp 10

Vi sinh vật nào sau đây không sinh sản bằng bào tử hữu tính?

A. Nấm men.

B. Nấm mốc.

C. Xạ khuẩn.

D. Cả A, B, C. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28

  • Xạ khuẩn không sinh sản bằng bào tử hữu tính. 

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 165 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON