YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 11 trang 161 SBT Sinh học 10

Giải bài 11 tr 161 sách BT Sinh lớp 10

Hình thức sinh sản nào không có ở xạ khuẩn?

A. Phân cắt.

B. Bào tử vô tính.

C. Mọc kéo dài từ một đoạn khuẩn ti (sinh sản vô tính).

D. Sinh sản hữu tính. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

  • Xạ khuẩn không có Sinh sản hữu tính. 

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 161 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON