YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 133 SGK Sinh học 10 NC

Giải bài 3 tr 133 sách GK Sinh lớp 10 NC

Hãy mô tả sự tạo thành bào tử hữu tính ở nấm men? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

  • Nấm men có thể sinh sản hữu tính. Khi tế bào lưỡng bội giảm phân, tạo thành 4 hoặc trên 4 bào tử đơn bội có thành dày bên trong tế bào mẹ.
  • Ở đa số nấm men, thành tế bào mẹ trở thành một túi (nang) chứa các bào tử. Khi túi vỡ, các bào tử được giải phóng; các bào tử đơn bội khác nhau về giới tính sẽ kết hợp với nhau tạo thành một tế bào lưỡng bội nảy chồi mạnh mẽ.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 133 SGK Sinh học 10 NC HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON