ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 133 SGK Sinh học 10 NC

Giải bài 2 tr 133 sách GK Sinh lớp 10 NC

Quá trình nảy chồi ở nấm men diễn ra như thế nào? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 
  • Ở nấm men, chỉ một số sinh sản bằng cách phân đôi còn đa số sinh sản theo kiểu nảy chổi (nấm men rượu).
  • Trên bề mặt tế bào mẹ xuất hiện một chồi, chồi lớn dần, nhận được đầy đủ các thành phần của tế bào rồi tách ra tiếp tục sinh trưởng cho đến khi đạt được kích thước của tế bào mẹ.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 133 SGK Sinh học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1