ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 27 trang 164 SBT Sinh học 10

Giải bài 27 tr 164 sách BT Sinh lớp 10

Hình thức sinh sản ở hầu hết các tế bào nhân sơ là gì?

A. Phân đôi.

B. Giảm phân

C. Nảy chồi.

D. Phân đoạn. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27

 
 
 • Hình thức sinh sản ở hầu hết các tế bào nhân sơ là phân đôi. 

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 164 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • het roi
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Hoai Hoai
  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1