YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 105 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 tr 105 sách GK Sinh lớp 10

Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử nào?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử sau:

- Nội bào tử: Nội bào tử được hình thành khi gặp điều kiện bất lợi. Nội bào tử có vỏ dày (corter), bên trong là hợp chất đặc biệt giúp cho bào tử rất bền nhiệt.

- Bào tử đốt: bào tử được hình thành do sự phân đốt của sợi dinh dưỡng.

- Ngoại bào tử: bào tử được hình thành bên ngoài tế bào sinh dưỡng.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 105 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON