YOMEDIA

Bài tập 28 trang 101 SBT Sinh học 10

Giải bài 28 tr 101 sách BT Sinh lớp 10

Chuỗi chuyền êlectron tạo ra bao nhiêu phân tử ATP?

A. 30.

B. 32.

C. 34.

D. 38. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28

  • Chuỗi chuyền êlectron tạo ra 34 phân tử ATP.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 101 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA