YOMEDIA
NONE

Bài tập 12 trang 86 SBT Sinh học 10

Giải bài 12 tr 86 sách BT Sinh lớp 10

Điều gì xảy ra nếu trong tế bào thực vật không có ôxi? 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

  • Không xảy ra phản ứng giữa H+ với OH- để tạo nước.
  • Các phản ứng trong chu trình Crep sẽ không xảy ra.
  • Các con đường dẫn truyền Hiđrô bị ức chế.
  • Tế bào thiếu NAD+.
  • Lúc này NADH thường nhường H2 để hình thành axit lactic hoặc rượu êtilic để giải phóng NAD+ nhưng tế bào chỉ thu được khoảng 2% năng lượng. 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 86 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON