YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 66 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 tr 66 sách GK Sinh lớp 10

Quá trình hô hấp tế bào của một vận động viên đang tập luyện diễn ra mạnh hay yếu? Vì sao?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Quá trình hô hấp tế bào của một vận động viên đang luyện tập diễn ra mạnh mẽ vì khi luyện tập, các tế bào cơ bắp cần nhiều năng lượng ATP, do đó có quá trình hô hấp tế bào phải tăng cường.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 66 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 66 SGK Sinh học 10

Bài tập 2 trang 66 SGK Sinh học 10

Bài tập 9 trang 85 SBT Sinh học 10

Bài tập 10 trang 85 SBT Sinh học 10

Bài tập 11 trang 86 SBT Sinh học 10

Bài tập 12 trang 86 SBT Sinh học 10

Bài tập 13 trang 87 SBT Sinh học 10

Bài tập 14 trang 87 SBT Sinh học 10

Bài tập 5 trang 92 SBT Sinh học 10

Bài tập 6 trang 92 SBT Sinh học 10

Bài tập 7 trang 92 SBT Sinh học 10

Bài tập 8 trang 93 SBT Sinh học 10

Bài tập 9 trang 93 SBT Sinh học 10

Bài tập 24 trang 100 SBT Sinh học 10

Bài tập 25 trang 100 SBT Sinh học 10

Bài tập 26 trang 100 SBT Sinh học 10

Bài tập 27 trang 100 SBT Sinh học 10

Bài tập 28 trang 101 SBT Sinh học 10

Bài tập 29 trang 101 SBT Sinh học 10

Bài tập 30 trang 101 SBT Sinh học 10

Bài tập 31 trang 101 SBT Sinh học 10

Bài tập 32 trang 101 SBT Sinh học 10

Bài tập 33 trang 102 SBT Sinh học 10

Bài tập 34 trang 102 SBT Sinh học 10

Bài tập 35 trang 102 SBT Sinh học 10

Bài tập 36 trang 102 SBT Sinh học 10

Bài tập 37 trang 102 SBT Sinh học 10

Bài tập 38 trang 103 SBT Sinh học 10

Bài tập 39 trang 103 SBT Sinh học 10

Bài tập 40 trang 103 SBT Sinh học 10

Bài tập 46 trang 104 SBT Sinh học 10

Bài tập 1 trang 80 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 80 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 80 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 1 trang 82 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 82 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 82 SGK Sinh học 10 NC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON