ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây có thể được phân giải trong hoạt động hô hấp tế bào?

  • A. Mônsaccrit
  • B. Protêin
  • C. Lipit
  • D. Cả 3 chất trên 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mônsaccrit, Protêin, Lipit đều được phân giải trong hoạt động hô hấp tế bào.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10771

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON