YOMEDIA

Bài tập 8 trang 93 SBT Sinh học 10

Giải bài 8 tr 93 sách BT Sinh lớp 10

Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

  • Giống: đều là quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản hơn giải phóng năng lượng cho tế bào. (hóa dị dưỡng các hợp chất carbon hidrat)
  • Khác: 

Đặc điểm

Hô hấp hiếu khí

Hô hấp kỵ khí

Chất nhận electron cuối cùng

O2

CO2, NO3-, SO42-

Năng lượng giải phóng

Lớn (38ATP)

Ít

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 93 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA