YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 66 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 tr 66 sách GK Sinh lớp 10

Thế nào là hô hấp tế bào? Quá trình hít thở của con người có liên quan như thế nào với quá trình hô hấp tế bào?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

  • Hô hấp tế bào là quá trình chuyển đổi năng lượng rất quan trọng của tế bào sống. Trong quá trình đó các phân tử chất hữu cơ bị phân giải đến CO2 và H2O, đồng thời năng lượng được giải phóng chuyển thành dạng năng lượng để sử dụng chứa trong phân tử ATP.
  • Quá trình hít thở của con người còn được gọi là hô hấp ngoài, đây là biểu hiện bên ngoài của quá trình phức tạp diễn ra bên trong tế bào. Quá trình hít thở thực chất là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường. Trong quá trình này, cơ thể thải khí CO2 (sản phẩm của quá trình hô hấp) và lấy O2 (giúp cho quá trình hô hấp diễn ra)

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 66 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 66 SGK Sinh học 10

Bài tập 3 trang 66 SGK Sinh học 10

Bài tập 9 trang 85 SBT Sinh học 10

Bài tập 10 trang 85 SBT Sinh học 10

Bài tập 11 trang 86 SBT Sinh học 10

Bài tập 12 trang 86 SBT Sinh học 10

Bài tập 13 trang 87 SBT Sinh học 10

Bài tập 14 trang 87 SBT Sinh học 10

Bài tập 5 trang 92 SBT Sinh học 10

Bài tập 6 trang 92 SBT Sinh học 10

Bài tập 7 trang 92 SBT Sinh học 10

Bài tập 8 trang 93 SBT Sinh học 10

Bài tập 9 trang 93 SBT Sinh học 10

Bài tập 24 trang 100 SBT Sinh học 10

Bài tập 25 trang 100 SBT Sinh học 10

Bài tập 26 trang 100 SBT Sinh học 10

Bài tập 27 trang 100 SBT Sinh học 10

Bài tập 28 trang 101 SBT Sinh học 10

Bài tập 29 trang 101 SBT Sinh học 10

Bài tập 30 trang 101 SBT Sinh học 10

Bài tập 31 trang 101 SBT Sinh học 10

Bài tập 32 trang 101 SBT Sinh học 10

Bài tập 33 trang 102 SBT Sinh học 10

Bài tập 34 trang 102 SBT Sinh học 10

Bài tập 35 trang 102 SBT Sinh học 10

Bài tập 36 trang 102 SBT Sinh học 10

Bài tập 37 trang 102 SBT Sinh học 10

Bài tập 38 trang 103 SBT Sinh học 10

Bài tập 39 trang 103 SBT Sinh học 10

Bài tập 40 trang 103 SBT Sinh học 10

Bài tập 46 trang 104 SBT Sinh học 10

Bài tập 1 trang 80 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 80 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 80 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 1 trang 82 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 82 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 82 SGK Sinh học 10 NC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON