YOMEDIA

Bài tập 1 trang 66 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 tr 66 sách GK Sinh lớp 10

Thế nào là hô hấp tế bào? Quá trình hít thở của con người có liên quan như thế nào với quá trình hô hấp tế bào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

 • Hô hấp tế bào là quá trình chuyển đổi năng lượng rất quan trọng của tế bào sống. Trong quá trình đó các phân tử chất hữu cơ bị phân giải đến CO2 và H2O, đồng thời năng lượng được giải phóng chuyển thành dạng năng lượng để sử dụng chứa trong phân tử ATP.
 • Quá trình hít thở của con người còn được gọi là hô hấp ngoài, đây là biểu hiện bên ngoài của quá trình phức tạp diễn ra bên trong tế bào. Quá trình hít thở thực chất là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường. Trong quá trình này, cơ thể thải khí CO2 (sản phẩm của quá trình hô hấp) và lấy O2 (giúp cho quá trình hô hấp diễn ra)

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 66 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Quý Lê

  1. nêu các đặc tính của enzim

  2. vì sao ăn đồ chua mau đói bụng ( em chỉ biết liên quan đến độ PH j đó)

  3. vì sao hô hấp nôi bào được giải phóng dần qua tường giai đoạn

  4. giải thích vì sao hoạt động hô hấp nội bào của rễ liên quan đến khả năng lấy nước và khoáng va khả năng tổng hợp axit amin của TV

  5. giải thích nguồn gốc Oxi nước tạo ra trong quang hợp

  6. Giải thích quang hợp có vai trò quang trọng trong chu trình tuần hoàn vật chất và năng lượng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA