ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 66 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 tr 66 sách GK Sinh lớp 10

Hô hấp tế bào có thể được chia thành mấy giai đoạn chính? Là những giai đoạn nào? Mỗi giai đoạn của quá trình hô hấp tế bào diễn ra ở đâu?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 
  • Quá trình hô hấp tế bào từ một phân tử glucozo được chia thành ba giai đoạn chính: đường phân, chu trình Crep và chuỗi truyền electron hô hấp.
    • Đường phân diễn ra trong chất tế bào.
    • Chu trình Crep diễn ra trong chất nền của ti thể.
    • Chuỗi truyền electron hô hấp diễn ra ở màng trong của ti thể.

 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 66 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1