ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sản phẩm của sự phân giải chất hữu cơ trong hoạt động hô hấp là:

  • A. Ôxi, nước và năng lượng 
  • B. Nước, đường và năng lượng 
  • C. Nước, khí cacbônic và đường 
  • D. Khí cacbônic, nước và năng lượng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sản phẩm của sự phân giải chất hữu cơ trong hoạt động hô hấp là khí cacbônic, nước và năng lượng.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10768

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON