YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 38 SGK Lịch sử 7

Giải bài 2 tr 38 sách GK Sử lớp 7

Nhà Lý đã tổ chức chính quyền trung ương và địa phương ra sao?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Dựa vào nội dung mục 1 và sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước để trả lời. Lưu ý sự kiện : sau khi Lý Thái Tổ lên ngôi đã ra Chiếu dời đô từ Hoa Lư về Đại La (1010) và đổi tên nước thành Đại Việt. Nhà Lý đã tổ chức lại chính quyền trung ương và địa phương:

  • Ở trung ương: vua là người đứng đầu nhà nước, nắm giữ mọi quyền hành, theo chế độ cha truyền con nối. Giúp việc cho vua có các đại thần, quan văn, quan võ. Các chức vụ quan trọng này đều do nhà vua cử người thân cận nắm giữ.
  • Ở địa phương: cả nước được chia thành 24 lộ, phủ do các tri phủ, tri châu đứng đầu ; giao cho các con cháu nhà vua hoặc đại thần cai quản. Dưới lộ, phủ là huyện, hương, xã.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 38 SGK Lịch sử 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF