YOMEDIA

Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 10 Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. 1042
  • B. 1043
  • C. 1044
  • D. 1045
  • A. Cấm quân bảo vệ nhà vua và kinh thành.
  • B. Quân địa phương canh phòng ở các lộ phủ và tham gia những cuộc chiến trang giữ nước, thay phiên nhau luyện tập gọi là “ngụ binh ư nông “
  • C. Quân đội có quân bộ, quân thủy, kị binh, tượng binh, vũ khí thô sơ gồm giáo mác, dao kiếm, cung nỏ, máy bắn đá.
  • D. A, B, C
   
   
  • A. 1009-1029
  • B. 1009-1028
  • C. 1010-1028
  • D. 1009-1030
  • A. 1028-1054
  • B. 1028-1055
  • C. 1029-1054
  • D. 1029-1055
  • A. 24 lộ phủ
  • B. 25 lộ phủ
  • C. 30 lộ phủ
  • D. 20 lộ phủ
 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)