Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 10 Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Nhà Lý ban hành bộ Hình Thư là bộ luật đầu tiên năm nào? 

  • A. 1042
  • B. 1043
  • C. 1044
  • D. 1045
 • Câu 2:

  Quân đội nhà Lý gồm

  • A. Cấm quân bảo vệ nhà vua và kinh thành.
  • B. Quân địa phương canh phòng ở các lộ phủ và tham gia những cuộc chiến trang giữ nước, thay phiên nhau luyện tập gọi là “ngụ binh ư nông “
  • C. Quân đội có quân bộ, quân thủy, kị binh, tượng binh, vũ khí thô sơ gồm giáo mác, dao kiếm, cung nỏ, máy bắn đá.
  • D. A, B, C
 • Câu 3:

  Lý Thái Tổ trị vì từ năm

  • A. 1009-1029
  • B. 1009-1028
  • C. 1010-1028
  • D. 1009-1030
 • Câu 4:

  Lý Thái Tông trị vì từ: 

  • A. 1028-1054
  • B. 1028-1055
  • C. 1029-1054
  • D. 1029-1055
 • Câu 5:

  Cả nước chia thành

  • A. 24 lộ phủ
  • B. 25 lộ phủ
  • C. 30 lộ phủ
  • D. 20 lộ phủ

Được đề xuất cho bạn