AMBIENT

Bài tập Thảo luận 2 trang 38 SGK Lịch sử 7 Bài 10

Bài tập Thảo luận 2 trang 38 SGK Lịch sử 7 Bài 10

Em nghĩ gì về chủ trương của nhà Lý đối với các tù trưởng dân tộc miền núi và các nước láng giềng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Chủ trương của nhà Lý:
  • Đối với các tù trưởng dân tộc miền núi:
   • Nhà Lý gả các công chúa và ban các chức tước cho các tù trưởng dân tộc miền núi.
   • Tuy nhiên, bất kì ai có ý định tách khỏi Đại Việt, nhà Lý kiên quyết trấn áp.
  • Đối với các nước láng giềng:
   • Đối với nhà Tống: Lý Công Uẩn giữ quan hệ bình thường, tạo điều kiện cho nhân dân hai bên biên giới có thể qua lại buôn bán, trao đổi.
   • Đối với Cham-pa: nhà Lý đã dẹp tan cuộc tấn công của Cham-pa do nhà Tống xúi giục. Sau đó, quan hệ Đại Việt - Cham-pa trở lại bình thường.
 • Nhận xét:
  • Chính sách của nhà Lý đối với các tù trưởng dân tộc miền núi cho thấy chủ trương củng cố khối đoàn kết dân tộc, đây là cội nguồn sức mạnh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  • Chính sách của nhà Lý đối với các nước láng giềng luôn tuân thủ nguyên tắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, và nếu nguyên tắc đó bị vi phạm thì sẽ kiên quyết đòi lại.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 2 trang 38 SGK Lịch sử 7 Bài 10 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
?>