YOMEDIA

Trắc nghiệm Bài 23 Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) - Lịch sử 12

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 23 về Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) - Lịch sử 12 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ANYMIND360

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON