YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Hoàn cảnh lịch sử nào sau Hiệp định Pa-ri có ảnh hưởng trực tiếp đến miền Bắc?

  • A. Quân Mĩ và Đồng minh rút hết về nước
  • B. So sánh lực lượng ở miền Nam có lợi cho ta
  • C. Miền Bắc trở lại hòa bình
  • D. Miền Bắc tiếp tục chi viện cho miền Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau Hiệp định Pa-ri thì miền Bắc trở lại hòa bình

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2956

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON