AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975: mốc mở đầu và kết thúc?

  • A. Mở đầu 9-4-1975, kết thúc 30-4-1975
  • B. Mở đầu 4-3-1975, kết thúc 30-4-1975
  • C. Mở đầu 19-3-1975, kết thúc 2-5-1975
  • D. Mở đầu 4-3-1975, kết thúc 2-5-1975

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>