YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hoàn cảnh lịch nào là thuận lợi nhất đế từ đó Đảng đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam?

  • A. Quân Mĩ và quân Đồng minh đã rút khỏi miền Nam, Ngụy mất chỗ dựa
  • B. So sánh lực lượng thay đổi có lợi cho ta, nhất là sau chiến thắng Phước Long
  • C. Khả năng chi viện của miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam
  • D. Mĩ cắt giảm viện trợ cho chính quyền Sài Gòn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hoàn cảnh lịch nào là thuận lợi nhất đế từ đó Đảng đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam là so sánh lực lượng thay đổi có lợi cho ta, nhất là sau chiến thắng Phước Long

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2959

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF