YOMEDIA
ZUNIA12

Lịch sử 12 Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)


Bài học sẽ nhằm trang bị cho các em kiến thức về quá trình khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975).

ANYMIND360
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Miền bắc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, ra sức chi viện cho miền Nam

 • Sau Hiệp định Paris 1973, thay đổi so sánh lực lượng ở miền Nam có lợi cho cách mạng. Miền Bắc t rở lại hòa bình, vừa tiến hành khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, vừa tiếp tục chi viện cho tiền tuyến miền Nam.
 • Cuối tháng 6/1973, miền Bắc hoàn thành tháo gỡ thủy lôi, bom mìn, bảo đảm đi lại bình thường.
 • Trong hai năm 1973 -1974:
  • Miền Bắc cơ bản khôi phục các cơ sở kinh tế, hệ thống thủy nông, các công trình văn hóa, giáo dục, y tế. Kinh tế có bước phát triển.
  • Đến cuối năm 1974, sản xuất công nông nghiệp trên một số mặt đã đạt và vượt mức năm 1964 và 1971, đời sống nhân dân ổn định.
  • Đưa vào chiến trường miền Nam, Campuchia, Lào gần 20 vạn bộ đội, hàng vạn thanh niên xung phong.
 • Hai tháng đầu năm 1975, miền Bắc đưa vào Nam 57.000 bộ đội cùng khối lượng vật chất - kỹ thuật khổng lồ, đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu to lớn và cấp bách của cuộc Tổng tiến công chiến lược.

1.2. Miền Nam đấu tranh chống địch “bình định - lấn chiếm”, tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn

 • Hiệp định Pari năm 1973, đã “đánh cho Mĩ cút”
 • 29/3/1973, Mĩ rút quân về nước, nhưng vẫn giữ lại 2 vạn cố vấn quân sự, viện trợ quân sự, kinh tế cho chính quyền Sài Gòn.
 • Chính quyền Sài Gòn ngang nhiên phá hoại Hiệp định Paris, tiến hành chiến dịch “tràn ngập lãnh thổ”, mở những cuộc hành quân “bình định - lấn chiếm” vùng giải phóng của ta, tiếp tục chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.
 • Tháng 7/1973, Hội nghị Trung ương lần thứ 21 nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam: Tiếp tục cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân bằng con đường cách mạng bạo lực, nắm vững chiến lược tiến công, kiên quyết đấu tranh trên cả ba mặt trận: quân sự, chính trị, ngoại giao.
 • Thực hiện nghị quyết 21, quân dân miền Nam kiên quyết đánh trả địch, bảo vệ và mở rộng vùng giải phóng.
 • Cuối năm 1974 đầu năm 1975, ta mở đợt quân sự ở đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, giành thắng lợi lớn trong chiến dịch đánh Đường 14 - Phước Long, loại khỏi vòng chiến 3000 địch, giải phóng Đường 14, thị xã và toàn tỉnh Phước Long.
 • Chính quyền Sài Gòn phản ứng mạnh, đưa quân chiếm lại nhưng thất bại, còn Mĩ chỉ phản ứng yếu ớt, dùng áp lực từ xa.
 • Nhân dân miền Nam đẩy mạnh đấu tranh chính trị, ngoại giao, tố cáo Mĩ, chính quyền Sài Gòn vi phạm Hiệp định Paris; nêu cao tính chính nghĩa cuộc chiến đấu của nhân dân ta; đòi lật đổ chính quyền Nguyễn Văn Thiệu; thực hiện các quyền tự do, dân chủ.
 • Tại vùng giải phóng, ra sức khôi phục và đẩy mạnh sản xuất, tăng nguồn dự trữ.
 • Công nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp… được đẩy mạnh.

1.3. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc

- Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam

 • Cuối năm 1974 đầu năm 1975, trong tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi có lợi cho cách mạng.
 • Bộ chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm 1975 - 1976.
 • Nhấn mạnh “cả năm 1975 là thời cơ” và “nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975”, để bớt thiệt hại về người và của.

- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

a. Chiến dịch Tây Nguyên (4/3 đến 24/3/1975)
 • Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng mà ta và địch cố nắm giữ. Nhưng do nhận định sai hướng tiến công của ta, địch chốt giữ ở đây một lực lượng mỏng. Bộ Chính trị quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975.
 • 4/3, ta đánh nghi binh ở Pleiku, Kontum
 • 10/3/1975, ta tiến công Buôn Mê Thuột và giành thắng lợi. Ngày 12/03, địch phản công chiếm lại nhưng không thành.
 • Ngày 14/3/1975, Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút quân khỏi Tây Nguyên về giữ vùng duyên hải miền Trung. Trên đường rút chạy, chúng bị quân ta truy kích tiêu diệt.
 • Ngày 24/03/1975, ta giải phóng Tây Nguyên với 60 vạn dân.
 • Ý nghĩa: Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước sang giai đoạn mới: từ tiến công chiến lược ở Tây Nguyên phát triển thành Tổng tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam.
b. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (21/3 đến 29/03/1975)
 • Nhận thấy thời cơ thuận lợi, Bộ chính trị quyết định giải phóng Sài Gòn và toàn miền Nam, trước hết là chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng.
 • Phát hiện địch co cụm ở Huế, ngày 21/03 quân ta đánh thẳng vào căn cứ, chặn đường rút chạy và bao vây địch trong thành phố.
 • 25/03, ta tấn công vào Huế, (26/03) giải phóng Huế và toàn tỉnh Thừa Thiên.
 • Cùng thời gian, ta giải phóng thị xã Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Chu Lai… uy hiếp Đà Nẵng từ phía Nam. Hơn 10 vạn quân địch (Đà Nẵng) rơi vào thế cô lập, hỗn loạn, mất hết khả năng chiến đấu.
 • Sáng 29/3 quân ta tiến công Đà Nẵng, đến 3 giờ chiều ta chiếm toàn bộ thành phố.
 • Cuối tháng 3 -  đầu 4, các tỉnh còn lại ven biển miền Trung, Nam Tây Nguyên, một số tỉnh ở Nam Bộ lần lượt được giải phóng.
c. Chiến dịch Hồ Chí Minh (26 - 4 đến ngày 30 - 4/)
 • Sau thắng lợi của hai chiến dịch, Bộ chính trị nhận định: “Thời cơ chiến lược mới đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam” quyết định:
  • “Phải tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí kĩ thuật và vật chất giải phóng miền Nam trước mùa mưa (trước tháng 5 – 1975)”
  • Chiến dịch Sài Gòn – Gia Định được bộ Chính trị quyết định mang tên là chiến dịch Hồ Chí Minh.
 • Diễn biến
  • Trước khi bắt đầu chiến dịch, quân ta tiến công Xuân Lộc, Phan Rang - những căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch để bảo vệ phía đông Sài Gòn.
  • Quân ta chọc thủng tuyến phòng thủ của địch ở Phan Rang (16/4/1975), Xuân Lộc (21/4) làm Mĩ và chính quyền Sài gòn hoảng loạn.
  • 18/4/1975: Tổng thống Mĩ ra lệnh di tản người Mĩ khỏi Sài Gòn.
  • 21/4, Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức tổng thống.
  • 17 giờ ngày 26/4, quân ta nổ súng mở đầu chiến dịch, 5 cánh quân tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não.
  • 10 giờ 45 phút ngày 30/4, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt sống tòan bộ Chính phủ Trung ương Sài Gòn. Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện.
  • 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên tòa nhà Phủ tổng thống, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
  • Nhân dân các tỉnh còn lại của miền Nam nhất tề nổi dậy và tiến công theo phương thức “xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, tỉnh giải phóng tỉnh”.
  • Ngày 2/5, Châu Đốc là tỉnh cuối cùng được giải phóng.

1.4. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)

- Nguyên nhân thắng lợi

 • Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, phương pháp đấu tranh linh hoạt, kết hợp đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao.
 • Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, đoàn kết nhất trí, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, xây dựng bảo vệ miền Bắc, thống nhất nước nhà.
 • Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cuộc chiến đấu ở hai miền.
 • Sự phối hợp chiến đấu và đoàn kết giúp đỡ của ba dân tộc ở Đông Dương.
 • Sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của các lực lượng cách mạng, hòa bình, dân chủ trên thế giới, nhất là của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác.
 • Nhân dân Mĩ và nhân dân thế giới phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mĩ.

- Ý nghĩa lịch sử

 • Kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mĩ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc từ sau Cách mạng tháng Tám 1945, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước.
 • Mở ra một kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc – kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên CNXH.
 • Tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ và thế giới, cổ vũ phong trào cách mạng thế giới, nhất là phong trào giải phóng dân tộc.
 • Cùng với chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ, đại thắng mùa xuân 1975 đã cắm thêm một mốc vinh quang chói lọi trong quá trình đi lên của lịch sử Việt Nam. Có tầm quan trọng quốc tế, có tính thời đại sâu sắc.

2. Luyện tập và củng cố

Với bài học này, các em cần nắm những nội dung chính như sau:

 • Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc
 • Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 23 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé!

2.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 23 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập Thảo luận trang 189 SGK Lịch sử 12 Bài 23

Bài tập Thảo luận trang 192 SGK Lịch sử 12 Bài 23

Bài tập Thảo luận 1 trang 196 SGK Lịch sử 12 Bài 23

Bài tập Thảo luận 2 trang 196 SGK Lịch sử 12 Bài 23

Bài tập Thảo luận trang 198 SGK Lịch sử 12 Bài 23

Bài tập 1 trang 198 SGK Lịch sử 12 Bài 23

Bài tập 2 trang 198 SGK Lịch sử 12 Bài 23

Bài tập 1.1 trang 124 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 1.2 trang 124 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 1.3 trang 124 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 1.4 trang 124 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 1.5 trang 125 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 1.6 trang 125 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 1.7 trang 125 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 1.8 trang 125 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 1.9 trang 125 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 1.10 trang 126 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 1.11 trang 126 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 1.12 trang 126 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 1.13 trang 126 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 1.14 trang 126 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 2 trang 127 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 3 trang 127 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 4 trang 129 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 5 trang 130 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 6 trang 130 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 7 trang 130 SBT Lịch Sử 12

3. Hỏi đáp Bài 23 Lịch sử 12

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Lịch sử HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON