AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW  lần thứ 21 của Đảng, từ cuối 1973 đến 1-1975 quân dân ta ở Miền Nam đã giành được nhiều thắng lợi. Thắng lợi nào sau đây chưa chính xác?

  • A. Đánh trả địch trong các cuộc hành quân “bình định - lấn chiếm”
  • B. Bảo vệ, mở rộng vùng giải phóng
  • C. Giải phóng Đường 14, thị xã và toàn tỉnh Phước Long
  • D. Giải phóng Buôn Ma Thuột

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>