AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chiến dịch đường 14 - Phước Long nổ ra vào thời gian nào 

  • A. Ngày 6-1-1975
  • B. Ngày 8-1-1975
  • C. Ngày 14-11-1974
  • D. Ngày 1- 2-1975

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>