AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xuân Lộc, mộột căn cứ  phòng thủ  trọng yếu của địch đch để  bảo vệ  Sài Gòn từ phía Đông, đã bịị quân ta phá vỡ vào thời gian nào?

  • A. 9-4-1975
  • B. 21-4-1975
  • C. 16-4-1975
  • D. 17-4-1975

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>