AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân nào có tính chất quyết định đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước?  
   

  • A. Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn
  • B. Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng
  • C. Có hậu phương vững chắc ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa
  • D. Sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, tinh thần đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA