ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 12 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 12 về Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1